Visselblåsning

Visselblåsning

Välkommen till Triumf Glass AB:s Visselblåsarfunktion

Har du något du vill berätta? Vi är här för att lyssna och ta ansvar.
Vi på Triumf Glass sträva efter största möjliga öppenhet, ärlighet och ansvarsfullhet. I linje med detta uppmanas anställda att anmäla allvarliga oegentligheter som rör Triumf Glass AB.
Oavsett om det handlar om mindre problem eller allvarligare frågeställningar är det av yttersta vikt att vi som organisation är medvetna om dem i tid för att kunna agera. Vi vill uppmuntra alla att ta ansvar för att upptäcka och rapportera eventuella oegentligheter.
Därför erbjuder vi dig möjligheten att använda vår anonyma visselblåsarfunktion för att tryggt och säkert rapportera eventuella missförhållanden eller problem.
Här är lite mer information om hur visselblåsarprocessen fungerar:

Vad kan rapporteras?

Genom visselblåsarfunktionen kan du rapportera allvarliga missförhållanden som du har kännedom om och som berör vår organisation. Det kan inkludera brott mot lagstiftning eller andra missförhållanden av allmänintresse, såsom ekonomisk brottslighet eller fara för människors liv och hälsa.
Det är viktigt att dina rapporter baseras på konkreta misstankar, även om du inte behöver ha bevis för dem. Vi uppmanar till ärlighet och integritet i alla rapporter.
Vem får göra en anmälan? Alla som är kopplade till vår organisation på något sätt, oavsett om det är som anställd eller samarbetspartner, har möjlighet att lämna en rapport genom vår visselblåsarfunktion.

Hur görs en anmälan?

Anmälningar kan lämnas i låst brevlåda på kontoret, samtal till visselblåsarpersonal eller skriftligt här på hemsidan. Samtalen görs genom att ringa till växeln och säga att du vill prata med visselblåsarpersonal, så kopplar växeln dig vidare.

Så här fungerar ärendehanteringen:

• Din rapport kommer att tas emot av HR-personal
• Alla rapporter behandlas konfidentiellt och i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och svenska visselblåsarlagen.
• Visselblåsarfunktion erbjuder en säker process där du som visselblåsare kan vara helt anonym. Om du väljer att inte inkludera ditt namn i rapporten kommer det inte vara möjligt att identifiera vem som lämnat in ärendet.
• Inkomna ärenden dokumenteras och tas upp på ledningsgruppsmöte.

Vi uppmuntrar till extern rapportering till myndigheter om du känner dig mer bekväm med det alternativet. Skyddet du får kommer att vara detsamma, och du kan rapportera om samma typer av missförhållanden.

Vi tackar dig för din hjälp med att upprätthålla våra höga standarder av integritet och ansvar. Din insats är viktig för att säkerställa en sund och trygg arbetsmiljö för oss alla på Triumf Glass AB.

Visselblåsaren