Hållbarhet

Triumf Glass kör fossilfritt med Götene Kyl

Hållbara transporter

Triumf Glass har ett nära samarbete med Götene Kyltransporter, som är ett av det första åkerierna i Sverige som helt gått över till HVO som bränsle. Det utvinns ur bl.a organiskt avfall. Koldioxidutsläppen minskas där med upp till 90%, vilket är viktigt för en hållbar utveckling.

Vi har under 2019 börjat leverera glass med hjälp av lastbilar som kör på flytande biogas. Det innebär 100 procent fossilfria transporter vilket betyder en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp.

För oss är det självklart att aktivt arbeta med hållbarhet. Det ingår som en naturlig del i vårt arbete och är högt prioriterat i hela verksamheten.

Kor på Skaraslätten

Noga utvalda råvaror

Många av våra leverantörer är från närområdet. Alla råvaror och även licenstillverkade produkter vi köper kommer endast från utvalda leverantörer som kvalitetsgranskats i enlighet med vår Code of Conduct.

ISO 14001 vid Triumf Glass

Förpackningar

Under 2018 har vi arbetat om vår 0,5-liters förpackning. På så sätt ökade fyllnadsgraden i förpackningen och vi gör nu en besparing på 11,6 ton plast per år.
60% av våra styckförpackade glasspinnar är idag omslutna med papper istället för plast. Det gör oss unika.

  • TIllverkning av glasspinnar
  • Produktion av Gammaldags Gräddglass

Miljöriktig produktion

En viktig del för Triumf Glass miljöpåverkan är att minska svinn och icke förnyelsebara resurser i produktionen. Under 2018 har vi gått över till miljöriktig energi i produktionen. Vi använder idag 100% biogas som energi till fabriken, vilket bidrar till minskade utsläpp av av växthusgaser och är 100% förnybart.

Frys hos en grossist

Glass via grossister

Vi har valt att jobba med grossister som levererar våra glassar till olika butiker inom dagligvaruhandeln och servicehandeln samt glassbarer. Glassen levereras därför tillsammans med andra varor och resulterar i minskad miljöbelastning.

Köldmedier i frysar

Miljövänliga köldmedier är också en viktig hållbarhetsfråga för att minska utsläpp av växthusgaser. Idag använder vi oss enbart av naturliga köldmedier, vilka har liten eller ingen påverkan på miljön, i våra frysboxar i butiker.
I vårt fryslager vid Glassfabriken i Sävedalen har vi ammoniak som köldmedium. Det är det mest miljövänliga köldmediealternativet och har GWP (Global Warming Potential) och ODP (ozonnedbrytande potential) lika med noll.

Triumf Glass miljöpolicy

Det är få förunnat att sälja en så positiv och eftertraktad produkt som glass. Glass är en naturlig produkt, med få råvaror, och en tillverkningsprocess där vi enligt gamla familjetraditioner producerar kvalitetsglass.

Men all verksamhet, så även glasstillverkning, har en påverkan på miljön. Triumf Glass skall se till att kontinuerligt minska denna miljöpåverkan och förhindra att risk för förorening uppstår.

Detta gör vi genom att regelbundet se över vår verksamhets miljöpåverkan, sätta miljömål som vi skall uppfylla, och följa upp arbetet.

Att följa lagar och andra förordningar på miljöområdet är en självklarhet, särskilt för oss inom livsmedelsbranschen. Våra kunder skall kunna äta våra glassar med fullt förtroende för både vårt miljöarbete och våra produktionsmetoder.

Här hittar ni Triumf Glass hållbarhetsrapport för 2021