Hållbarhet

Hållbarhet och miljö

För oss är det självklart att aktivt arbeta med hållbarhet. Det ingår som en naturlig del i vårt arbete och är högt prioriterat i hela verksamheten. Sedan 2016 är vi certifierade mot ISO 14001.

Hållbara transporter

Triumf Glass har ett nära samarbete med Götene Kyltransporter. De är certifierade mot Fair Transport, det är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.

Sedan 2019 levereras en del av glassen med lastbilar som kör på flytande biogas. Det innebär att de transporterna är 100 procent fossilfria vilket betyder en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp.

Triumf Glass kör fossilfritt med Götene Kyl

Noga utvalda råvaror

Många av våra leverantörer är från närområdet. Alla råvaror och även licenstillverkade produkter vi köper kommer endast från utvalda leverantörer som kvalitetsgranskats i enlighet med vår Code of Conduct.

 

Kor på Skaraslätten

Förpackningar

Under 2018 arbetade vi om vår 0,5-liters förpackning och vi gör nu en besparing på c:a 12 ton plast per år.

  • TIllverkning av glasspinnar
  • Produktion av Gammaldags Gräddglass

Miljöriktig produktion

En viktig del för Triumf Glass miljöpåverkan är att minska svinn och icke förnyelsebara resurser i produktionen. Vi använder idag 100% biogas som energi till fabriken, vilket bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och är 100% förnybart.

Frys hos en grossist

Glass via grossister

Vi har valt att jobba med grossister som levererar våra glassar till olika butiker inom dagligvaruhandeln, servicehandeln och glassbarer. Glassen levereras därför tillsammans med andra varor och resulterar i minskad miljöbelastning.

Köldmedier i frysar

Miljövänliga köldmedier är också en viktig hållbarhetsfråga för att minska utsläpp av växthusgaser. Idag använder vi oss enbart av naturliga köldmedier, vilka har liten eller ingen påverkan på miljön, i våra frysboxar i butiker.
I vårt fryslager vid Glassfabriken i Sävedalen har vi ammoniak som köldmedium. Det är det mest miljövänliga köldmediealternativet och har GWP (Global Warming Potential) och ODP (ozonnedbrytande potential) lika med noll.

Triumf Glass miljöpolicy

“Det är få förunnat att sälja en så positiv och eftertraktad produkt som glass. Glass är en naturlig produkt, med få råvaror, och en tillverkningsprocess där vi enligt gamla familjetraditioner producerar kvalitetsglass.

Men all verksamhet, så även glasstillverkning, har en påverkan på miljön. Triumf Glass skall se till att kontinuerligt minska denna miljöpåverkan och förhindra att risk för förorening uppstår.

Detta gör vi genom att regelbundet se över vår verksamhets miljöpåverkan, sätta miljömål som vi skall uppfylla, och följa upp arbetet.

Att följa lagar och andra förordningar på miljöområdet är en självklarhet, särskilt för oss inom livsmedelsbranschen. Våra kunder skall kunna äta våra glassar med fullt förtroende för både vårt miljöarbete och våra produktionsmetoder.”

Här hittar ni Triumf Glass hållbarhetsrapport för 2022