Kvalité

Glass är en naturlig produkt med få råvaror och en tillverkningsprocess där vi på Triumf Glass följer vår gamla familjetradition att producera kvalitetsglass.

Från Glassfabriken i Sävedalen

Triumf Glass har under de senaste åren vuxit kraftig som företag med en ständigt uttalad ambition att ligga i framkant med vårt kvalitetsarbete. Triumf Glass ska helt enkelt vara synomnymt med säkra produkter och samma goda kvalitet varje gång du som konsument eller kund kommer i kontakt med oss.
Något vi också är extra stolta över är att 90 % av Triumf Glass volym, 17,5 miljoner liter glass, är producerad vid Glassfabriken i Sävedalen.

Vår gräddglass

I vår gräddglass, Gammaldags Gräddglass, Triumf Glass 0,5 liter och alla gräddglassar till glassbarer runtom i Sverige, kommer grädden från utvalda gårdar på Skaraslätten, Västergötland via Falköpings Mejeri.
Därför kan man säga att vår största leverantör är 1400 kor som levererar närproducerad svensk färsk grädde till vår glassfabrik i Sävedalen året om.

 

Säkra glassar - BRC Global Standard - Food Standard

Kvalitet är ett av Triumf Glass fyra kärnvärden och genomsyrar vårt dagliga arbete och är en förutsättning för allt vi gör. Triumf Glass är certifierade enligt BRC Global Food Standard som är baserad på HACCP och ISO 9001. Det innefattar allt från råvara och produktionsanläggning till färdig produkt. HACCP är ett egenkontrollsystem för att kunna leverera produkter med en hög kvalitet. BRC Global Food Standard är också en vägledning för oss att uppfylla alla författningskrav och hur vi ska bedriva vårt förbättringsarbete inom företaget. För att erhålla ett certifikat behöver Triumf Glass årligen certifieras av ett ackrediterat tredjepartsorgan.

BRCGS_FOOD_LOGO

Vårt laboratorium analyserar glassarna

Triumf Glass har en kvalitetsavdelning med ett eget laboratorium. Där utför vi ett flertal olika analyser, som exempelvis sensoriska tester, från varje produktionstillfälle som vi sedan distribuerar ut till butik.