Mars Wrigley återkallar avgränsat parti Snickersglass som sålts av Triumf Glass AB

23 July 2021

Mars Wrigley som producent återkallar ett avgränsat parti Snickers-glass som en försiktighetsåtgärd. En underleverantör har informerat om att etylenoxid har återfunnits i det stabiliseringsmedlet som har använts i produkten.

Mars Wrigley som producent återkallar ett avgränsat parti Snickers-glass som en försiktighetsåtgärd. En underleverantör har informerat om att etylenoxid har återfunnits i det stabiliseringsmedlet som har använts i produkten.

Det växtbaserade stabiliseringsmedel levereras som en blandning av olika stabiliserande ingredienser och används i extremt låga mängder i slutprodukten, etylenoxid kan därför inte mätas i den färdiga produkten.

Etylenoxid är förbjudet som bekämpningsmedel i EU/EES och produkterna återkallas efter dialog med Livsmedelsverket.

Det föreligger ingen omedelbar hälsorisk att äta produkterna.

Det gäller produkterna med bäst-före-datum:

Snickers 6 pack

31/10/2022

30/11/2022

31/12/2022

31/01/2023

28/02/2023

31/03/2023

30/04/2023

Snickers Extra (Stycksak)

31/10/2022

30/11/2022

31/12/2022

31/01/2023

31/03/2023
Återkallandet gäller endast Snickers Bar (stycksak och 6-pack),  gäller ej Snickers Stick eller andra glassar.

Se pressmeddelande från Mars Wrigley här

Konsumenter som har köpt någon av ovanstående produkter kan vända sig till Mars Wrigley för ersättning: https://swe.mars.com/en/contact-us

Ni kan läsa mer på livsmedelverkets hemsida: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/eu-gemensam-hantering-nar-fororenat-fruktkarnmjol-aterkallas

Vi beklagar det inträffade,

Triumf Glass AB