Socialt ansvar

I vår verksamhet har vi tydliga riktlinjer för hur vi på Triumf Glass ska förhålla oss till varandra och vår omgivning. På Triumf Glass finns också en utarbetad arbetsmiljöpolicy, jämställdhetspolicy samt personalpolicy.

 

En bra arbetsmiljö är viktig

Arbetsmiljö är också mer än bara frånvaron av risker. Vi måste bevaka och förebygga så att inga risker uppstår som kan orsaka ohälsa eller olyckor. 

Att trivas och utvecklas i sitt arbete samt att arbeta i en trevlig miljö är viktigt för oss.

En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ges alla anställda möjligheter att utvecklas i sitt arbete.

 

Leverantörskontroll

Triumf Glass har också inrättat en Code of Conduct. Det är ett icke förhandlingsbart krav från vår sida att alla leverantörer och deras underleverantörer, utan undantag, ska följa denna kod.

 

Sponsring

Vår policy är att sponsring ska stärka bilden av Triumf Glass som ett glassföretag med "Glassglädje" och vi arbetar enbart med långsiktiga sponsringssamarbeten.

 

Drottning Silvias Barnsjukhus

Triumf Glass har under många år stöttat Stiftelsen för Drottning Silvias Barnsjukhus. Stiftelsen verkar för att miljön inom sjukhuset ska underlätta barnens vistelse och påskynda deras tillfrisknande.

 

 

 

 

 

 

Triumf Glass Isbjörnsprojekt

Glasse, vår isbjörn, har varit Triumf Glass varumärkessymbol under många år. Vad är då mer naturligt än att stötta isbjörnarna i Arktis? För varje såld Maximums multipack avsätter Triumf Glass 1 krona till Triumf Glass isbjörnsprojekt.

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs Kulturkalas/Glassens Dag

Triumf Glass är en av flera partners till Göteborgs Kulturkalas partner och som ett Göteborgsföretag så är det också en självklarhet att delta i firandet. Detta är ett av Göteborgs största evenemang som sprider glädje och upplevelser, vilket också är detsamma som Triumf Glass vill göra.

På kulturkalaset har Triumf Glass försäljningsställen på flera olika platser och på Barnens Kulturkalas i Trädgårdsföreningen finns också många olika aktiviteter tillsammans med isbjörnen Glasse. Under en av dagarna på kulturkalaset firar vi också Glassens Dag ute på gatorna.

Denna sida använder cookies (läs mer). Du accepterar detta genom att fortsätta använda webbplatsen. Stäng rutan / acceptera.