Miljön är viktig för Triumf Glass

För Triumf Glass är ett hållbarhetsperspektiv centralt för utvecklingen och givetvis följer vi

livsmedelsbranschens vision för en hållbar utveckling. Det gör vi genom att aktivt arbeta med livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest. Triumf Glass är nu miljöcertifierade ISO 14001.

Det är en standard som hjälper oss att regelbundet se över vår verksamhets miljöpåverkan,

sätta miljömål som vi sedan ska ska uppfylla. 

 

 

 

 

 

 

Noga utvalda råvaror

90% av volymen, 16,5 miljoner liter glass, är producerad i Sävedalen och därför är många av våra leverantörer från närområdet. De råvaror och licenstillverkade produkter vi köper kommer endast från utvalda leverantörer som kvalitetsgranskats och godkänts av oss. I vår gräddglass använder vi också en hög andel färsk grädde, som kommer från utvalda gårdar på Skaraslätten.

 

 

En energieffektiv produktion

Att ta tillvara på våra resurser är viktigt. Mycket fokus ligger på att minska svinn i produktionen. Det spill som ändå uppstår från produktionen upparbetas sedan till biogas för att sedan användas i andra miljöriktigt sammanhang. I vårt reningsverk separeras även fettet från vattnet som också blir till biogas.

 

I vår frys har vi ammoniak som köldmedium vilket idag är det mest miljövänliga alternativet. Det tillhör gruppen av så kallade "naturliga" köldmedier, och det har både GWP (Global Warming Potential) och ODP (ozeonnedbrytande potential) lika med noll. Det är också mer energieffektivt än freoner.

 

Fabriken har haft naturgas sedan 2001. Naturgasen reducerar koldioxidhalten CO2 med 25% jämfört användning av olja.
Naturgasen minskar också luftföroreningar. Det är inga eller mycket små utsläpp av svavel, tungmetaller och partiklar.
Kväveoxidutsläppen är också 13-30% lägre jämfört med olja.

 

 

Grossistdistribution

Vi har idag grossistdistribution till de stora företagen inom dagligvaruhandeln, servicehandeln och restaurang/storkök. På så sätt kan vi distribuera vår glass tillsammans med andra varor och nå vår kunder oftare på ett mer miljöriktigt sätt.

Triumf Glass har ett nära samarbete med Götene Kyltransporter. De är också det första av större åkerier i Sverige, som helt går över till HVO.

Det är ett bränsle som utvinns ur bl.a. organiskt avfall och ersätter dieseln. Det innebär att koldioxidutsläppen minskas med upp till 90%, vilket är viktigt för en hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

 

Denna sida använder cookies (läs mer). Du accepterar detta genom att fortsätta använda webbplatsen. Stäng rutan / acceptera.