Kvalité - Det är alltid människor bakom glass

Vi har under de senaste åren vuxit kraftigt som företag med en ständigt uttalad ambition att ligga i framkant med vårt kvalitétsarbete.

 

Vår målsättning är att alltid uppfylla de krav och förväntningar som vår omgivning kan ha på oss. Vi ska alltid hålla högsta kvalité från råvara till färdig glass. Triumf Glass skall ge konsumenten säkra produkter som ger samma goda upplevelse varje gång. Målet är uppfyllt när kunder och konsumenter är nöjda och kommer tillbaka.

 

 

Säkra glassar

Det viktigaste för oss är att tillverka glass som är helt och hållet säkra för våra konsumenter. I enlighet med EU:s krav arbetar vi förebyggande enligt HACCP-principen (Hazard Analysis and Critical Control Points), som är ett egenkontrollsystem för att kunna leverera produkter med en hög kvalité.

 

Detaljhandelns krav på livsmedelsprocucenter när det gäller kvalitéts- och miljöstyrning har under senare år ökat. För att ytterligare höja vårt kvalitétsarbete har vi valt att certifiera oss mot standarder för livsmedelssäkerhet. BRC Global Standard - Foods vars syfte är att hjälpa detaljhandeln att uppfylla alla författningskrav och tillhandahålla säkra produkter till konsumenterna.

 

BRC Global Standard - Food innehåller bl.a ett kvalitétsledningssystem, rutiner för anläggningen och produktionsplatsen, rutiner för produktstyrning och personal. De företag som önskar att certifieras enligt BRC Standard skall uppfylla dessa fundementala krav, som skall garantera säkerhet, kvalité och drift i företaget. För att erhålla ett certifikat behöver företaget certifieras vi av ett ackrediterat tredjepartsorgan.

 

 

 

Laboratoriet

Du kan alltid känna dig trygg över produkternas innehåll när du gör dina inköp hos oss. För att kunna garantera detta har vi ett eget laboratorium som utför ett flertal olika typer av analyser på den glass som vi producerar och distribuerar. I vissa fall använder vi oss också av extern partner för olika laboratorietekniska frågor.

Denna sida använder cookies (läs mer). Du accepterar detta genom att fortsätta använda webbplatsen. Stäng rutan / acceptera.